torsdag 18. februar 2010

Medias Informasjonskløfter

Det er ikke tvil om at medias informasjonskløfter trer frem mellom to vesentlige ulike grupper.
Utdannelse har en vesentlig faktor innenfor disse perspektivene å utrette, og det hjelper dårlig at enkelte aviser vil fremte deres lesestoff til den litt "smartere" garde. Det som skjer når informasjonskløftene trer frerm vil være at de "smarte" i samfunnet vil kunne gå mer fremtrendene frem og kanskje overgå de som ikke sitter med all faglig stoff inne. På en annen side er det kanskje også like greit at ikke de som ligger nederst på stigen, som har aller minst fagstoff inne, ikke uttaler seg. Ytringsfriheten vil da komme å forsvare disse, som må få si sin egen mening, og det er kanskje det beste at alle skal bli hørt - selv om det skulle komme noe ulogisk frem

"En informasjonskløft er  det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn iforhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper - altså skape informasjonskløfter"

Mediebruken gir slitt utslag for publikums reaksjoner. De kan være med på å få frem det som opptar en gjennomsnittelig nordmann, evt et gjennomsnittelig menneske og derfor innhente "hele" befolkningen. Det kan være med på å gi enkelte mennesker en samfunnstilhørlighet. Nettopp dette er noe media kan ta tak i, og ikke minst vise ved f.eks tv eller bilder i aviser, gjerne artikler og repotarsjer om det også. Jeg syntes media har sin jobb i å bringe frem fakta til befolkningen, prøve å vise positive sider med enkelte ting som kan karaktiseres som negativt. Trossalt, det negative kan alltids bli vridd til noe positivt.

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskløft